ENQUESTA DE PERCEPCIÓ CIUTADANA

INTRODUCCIÓ El procés de participació ciutadana que acompanya la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Santa Cristina d’Aro (POUM), té per objectiu comptar amb els ciutadans i ciutadanes del municipi en l’establiment de les directrius, propòsits i objectius, que han de guiar la redacció de la referida revisió del POUM. Concretament, pretén recollir l’opinió de la ciutadania en: a) la valoració de les diferents alternatives de planejament; i b) la concreció del model urbanístic que es vol desenvolupar en la pròxima dècada, partint de les propostes inicials que en forma d’Avanç de Pla va aprovar el Consistori (en el Ple Municipal del dia 1 d’agost de 2018). Dins d’aquest procés s’emmarca la present Enquesta de Participació Ciutadana (EPC), que té per objectiu aportar als treballs de redacció del POUM la percepció que les ciutadanes i ciutadans de Santa Cristina d’Aro tenen d’alguns aspectes directament relacionats amb el POUM. L’EPC ha estat concebuda per tal que partint de la concreció del perfil de la persona que respongui l’enquesta, es pugui conèixer la seva percepció sobre el model urbanístic que es persegueix d’acord amb el coneixement i valoració que puguin fer sobre aquells temes generals o més específics que afecten la concreció del referit model. Amb l’EPC volem conèixer el model urbanístic que desitgeu, a partir de preguntes en les que haureu de valorar temes relacionats amb equipaments, espais lliures, mobilitat i serveis. Específicament, us preguntem sobre aspectes concrets en relació amb el desenvolupament residencial, l’activitat econòmica, paisatge, patrimoni, espais naturals, etc. Moltes gràcies per col·laborar amb el POUM emplenant aquesta enquesta. Si teniu cap dubte o voleu participar a les sessions que es portin a terme consulteu l'apartat de l'agenda

Documents Relacionats

Títol Tipus arxiu
Versió per imprimir de l'enquesta pdf